Usługa RODONET została opracowana i jest dostarczana przez zespół ekspertów ochrony zdrowia:

  • Piotr Szynkiewicz – dr nauk o zdrowiu (UM w Łodzi), absolwent programu MBA Uniwersytetu w Glasgow oraz kursów związanych ze zdrowiem publicznym i ekonomiką zdrowia (Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, University of Copenhagen, John Hopkins University, Duke University), specjalista w dziedzinie zarządzania ryzykiem w podmiotach medycznych, kierownik zespołu RODONET
  • Marek Koenner – dr nauk prawniczych, w przeszłości sędzia orzekający w sprawach cywilnych, obecnie radca prawny, właściciel Kancelarii Koenner specjalizującej się w obsłudze podmiotów medycznych, ekspert prawny zespołu RODONET
  • Sylwia Miezio – mgr inż. nanotechnolog i konstruktor urządzeń medycznych, absolwent studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych”, koordynator zespołu inspektorów ochrony danych osobowych RODONET
  • Zespół terenowych inspektorów ochrony danych osobowych RODONET

RODONET to gwarancja 100% zadowolenia – płatność pobieramy po przeprowadzeniu audytu i dostarczeniu dokumentacji, a ponadto zapewniamy klientom możliwość zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.